Regulamin

 

• Do turnieju zakwalifikowanych zostanie 12 lub 16 lub 20 drużyn.

• Drużyny liczą 7 zawodników – 5 grających w polu i 2 rezerwowych.

• Turniej rozgrywany jest tylko w kategorii open (od nieletnich wymagana jest zgoda rodziców)

• Wyklucza się możliwość przynależności zawodnika do więcej niż jednej drużyny.

• Mecze rozgrywane są na boiskach o standardowych wymiarach (linia 3 pkt. 6.25 m)

• Czas gry wynosi 2 x 10 min. bez zatrzymywania czasu.
(Z wyłączeniem przerw na żądanie, ostatniej minuty meczu w pierwszym dniu turnieju – rozgrywki grupowe.

W drugim dniu turnieju – rozgrywki pucharowe – czas gry wynosi 2 x 10 min. z czasem zatrzymywanym w trakcie trwania całego meczu)

• W całym meczu drużyna ma czas 24 sekundy na rozegranie akcji (sędzia zaczyna odliczanie od 10 sek. do końca akcji)

• UWAGA: obowiązuje zasada 3 sek. w ataku i obronie. Zawodnik nie może przebywać (bezczynnie) dłużej niż 3sek.
w trumnie zarówno w ataku jak i obronie

• Drużyny mają prawo do dwóch przerw na żądanie w meczu, każda trwająca 20 sekund.

• Zmiany mogą być dokonywane w czasie każdej przerwy w grze ( np. wznowienie gry po zdobyciu punktów, faulu, wybiciu piłki na aut itp.).
Każda zmiana musi być sygnalizowana sędziemu.

• Zawodnik zostaje wykluczony z gry w poszczególnym meczu w przypadkach: – brutalnej gry (pierwszy faul ostrzeżenie, kolejne usunięcie z boiska) – zachowania niezgodnego z zasadami Fair Play     – w przypadku dwukrotnej dyskwalifikacji meczowej zawodnik zostaje usunięty z turnieju oraz zdissowany na facebooku☺

• Po 16 przewinieniu drużyny w meczu następuje zakończenie rywalizacji walkowerem 30:0

• Rzuty osobiste następują po:

– faulu przy rzucie o ile jest rzutem celnym
– 5 faulu drużyny w każdej połowie
– faulu przy rzucie za dwa lub trzy pkt. Przysługuje jeden osobisty o wartości 2 lub 3 pkt.
– faulu uznanym przez sędziego za brutalny (dodatkowo piłka po rzutach osobistych dla drużyny faulowanej

• Rozgrywki rozpoczynają się w 3,4,5 grupach liczących po 4 drużyny grając w systemie każda z każdą.
Do dalszych rozgrywek systemem pucharowym przechodzą dwie najlepsze drużyny z rozgrywek grupowych, w przypadku takiej samej ilości zwycięstw o awansie decydują małe punkty liczone      tylko pomiędzy drużynami zainteresowanymi.

• Do drugiego dnia rozgrywek zostanie zakwalifikowanych 6,8,10 drużyn. Mecze rozegrane zostaną systemem pucharowym w parach które będą wyłonione drogą „klucza” podanego do wiadomości   na koniec dnia rozgrywek grupowych.

• W ramach turnieju odbędą się: konkurs rzutów za 3 pkt., konkurs wsadów, konkurs Master of Broken Ball” oraz na najlepszego zawodnika turnieju.
W konkursach mogą brać udział zarówno członkowie drużyn jak i uczestnicząca w imprezie publiczność.

 
Konkurs wsadów rules:

– maksymalna liczba uczestników – 10 osób, decyduje kolejność zgłoszenia w dniu finałowym;
– w konkursie może wziąć udział max 2 zawodników z drużyny;
– konkurs ocenia niezależne powołane przez organizatora jury;
– w eliminacjach każdy z uczestników konkursu ma 1 minutę na wykonanie dowolnej ilości wsadów;
– do finału przechodzi 3 najlepiej ocenionych;
– w finale każdy z uczestników ma 2 minuty na wykonanie dowolnej ilości wsadów

 
Konkurs rzutów za 3 pkt rules:

– maksymalna liczba uczestników – 15 osób, decyduje kolejność zgłoszenia w dniu finałowym;
– w konkursie może wziąć udział max 2 zawodników z drużyny
– w eliminacjach każdy z uczestników konkursu ma 1 minutę na wykonanie dowolnej ilości rzutów;
– do finału przechodzi 3 z największą ilością trafionych rzutów;
– finaliści mają 1 minutę na oddanie trójek.

 
Master of Broken Ball rules:

– w konkursie może wziąć udział: 8 zawodników, 16 zawodników, 32 zawodników
– zasady rozegrania konkursu zaprezentowane zostaną w dniu finałowym.

 
MVP rules:

– o wyborze najlepszego zawodnika turnieju zdecyduje organizator.

 
Ciacho turnieju:

– o wyborze ciacha turnieju decydują organizatorki.

 
• W turnieju nagrodzone zostaną pierwsze 3 miejsca oraz za udział w konkursach indywidualnych (nagrody rzeczowe)

• Ogłoszenie wyników wszystkich rozgrywek drużynowych i konkursów oraz wręczenie nagród nastąpi po zakończenie turnieju.

• Sędziami turnieju będą osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

• W drużynie może występować maksymalnie 2 zawodników zgłoszonych w PZKosz. Wyklucza się możliwość grania w jednej drużynie dwóch zawodników z Ekstraklasy, III i II liga nie jest brana pod uwagę. Nieprzestrzeganie tej zasady grozi dyskwalifikacją drużyny. Drużyny będą weryfikowane zarówno na etapie kwalifikacji jak i podczas trwania turnieju.

• Turniej realizowany będzie na podstawie ogólnych zasad koszykówki z naciskiem na swobodę i maksymalnym nastawieniu na widowiskowość gry.

• Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i bezwzględnego jego przestrzegania